editorial

När du borrar en brunn är det viktigt att tänka på flera saker. Vatten är ett livsmedel som alla människor behöver och det finns ingen anledning att riskera ditt hushålls vatten genom att göra brunnsborrningen fel. Denna artikel försöker samla tips och råd om vad du ska tänka på när du ska köpa de tjänster som behövs för ett lyckat brunnsborrningsprojekt.

Anlita alltid en expert för brunnsborrningen

Anlita helst en brunnsborrare som har certifieringar och kan lämna referenser från tidigare kunder. Det är bra att anlita ett företag med stor kapacitet som kan ta hand om större eller fler brunnsborrningsprojekt samtidigt, så att du kan få hjälp snabbt och smidigt. Större och etablerade företag har oftast bra kontaktnät i branschen och kan hjälpa med kontakter om det skulle uppstå andra behov eller problem under ditt projekt.

Fråga brunnsborraren om deras processer, tekniker och erfarenheter när det gäller brunnsborrning. Detta kan underlätta valet av typ av brunn som passar bäst för din fastighet. Ta reda på hur brunnsborraren planerar att skydda din brunn mot förorening. Oftast bör brunnen placeras med goda marginaler från avloppsanläggning eller infiltration samt i ett högre läge än de eventuella föroreningskällorna. Skyddsavståndet mellan föroreningskällan och vattentäkten måste avgöras från fall till fall beroende på föroreningens art och marklagrens förmåga att släppa igenom vatten. 

brunnsborrning

Att undvika extra kostnader senare

Dålig vattenkvalitet kan innebära att ytterligare arbeten behöver göras senare, vilket innebär ytterligare investeringar i utrustning för vattenrening. Det kan innebära extra kostnader. Normalt lämnar brunnsborrningsföretaget inga garantier för vattnets kvalitet. Det lönar sig därför att i förväg ta reda på så mycket som möjligt om kvaliteten på vattnet i dina trakter. 

Vid brunnsborrning finns det risk att påträffa salt i grundvatten- detta gäller stora delar av Sverige. De etablerade brunnsborrare känner till var de särskilt känsliga områden finns.

Om du behöver hjälp med brunnsborrning i Västerås, välj därför en experthjälp. 

http://www.borrwik.se/.