Ett attefallshus är mycket användbart om man har behov för mer yta av ett eller annat slag. Man kan bygga ett attefallshus för att använda det som en komplementbyggnad, då får det vara upp till 25 kvadratmeter stort och kan då användas som exempelvis förråd, växthus eller garage. Vill man istället använda huset som en extra bostad, man kanske har en tonåring som vill känna mer självständighet eller vill kunna erbjuda gäster ett eget boende på tomten vid besök, så kan man anmäla byggnaden som ett komplementbostadshus.

Attefallshus med hög standard

Ett komplementbostadshus får man bygga 5 kvadratmeter större till ytan än en komplementbyggnad (alltså 30 kvadratmeter totalt) och huset får vara som högst 4 meter från markytan till taknock. Attefallshus som används till åretruntboende är utrustade med alla bekvämligheter som mer traditionella hem har. Det finns köksdel, badrum och ofta allmänutrymmen såsom vardagsrum och hall del. Genom att ytan är så pass begränsad finns det smarta lösningar som till exempel sovloft för att få mer plats till umgänge. 

Ta alltid hänsyn till reglerna

Även fast man äger sin tomt så kan man inte bygga hur som helst på den. Ett attefallshus kräver oftast inget bygglov men det finns undantag då det kan krävas. Det finns även platser där det överhuvudtaget inte är tillåtet att bygga varken en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Det som kan påverka är till exempel om man vill bygga inom ett strandskyddsområde eller om det finns en utökad lovplikt för attefallshus i detaljplanen över området. Man måste alltid, oavsett var man bygger sitt attefallshus, se till att få ett startbesked från byggnadsnämnden innan man påbörjar byggnationen, det får man genom att skicka in en anmälan. Skulle man påbörja byggnationen utan startbesked så tas en byggsanktionsavgift ut och man kan även bli tvungen att riva huset. Läs mer om reglerna på https://hus-bloggaren.se/dessa-regler-galler-om-man-vill-bygga-ett-attefallshus/.