Dränering är viktigt för alla sorters fastigheter eftersom det leder undan vatten som annars kan tränga in i grund eller källare och orsaka fuktskador. En fuktskada som börjat i grunden eller källaren kan sedan sprida sig uppåt i fastigheten där den sätter sig i golv och väggar, vilket i sin tur kan leda till omfattande och kostsamma reparationer. Därför bör man se till att utföra en kontroll av husets dränering om det är så att man upptäcker fukt i källaren. 

Håll koll på husgrunden

Det är inte alltid det handlar om felande dränering som orsakar fukten men det är en vanlig anledning. Det viktiga är att man tar reda på vad som orsakar problemet så att det kan åtgärdas i tid, innan det har hunnit sprida sig och orsaka större skador på fastigheten. Dränering som inte fungerar som den ska gör att vatten samlas vid husgrunden och kan tränga in i husets betongplatta och i källarväggarna.

Förutom att fukten kan sprida sig upp genom fastigheten så kan den dessutom göra skada på grundkonstruktionen genom att rör och armering kan börja rosta samt att betongen kan luckras upp och bli porös. Det kan leda till att huset får sättningar som i sin tur bidrar till ännu fler skador på fastigheten, som till exempel sprickbildning. 

Ta det säkra före det osäkra

Husdränering kan hålla i allt från 15 till 50 år, det finns därför ingen tydligt gräns på när det är dags att se över den. Var därför uppmärksam och utför fuktmätning vid minsta misstanke. Visar det sig att dräneringen är problemet gör man klokast i att åtgärda den snarast möjligt. Kollanda Grus AB är ett företag med lång erfarenhet av att göra husdräneringsarbeten runt fastigheter och de utför alla typer av entreprenadarbeten för privatpersoner, företag, föreningar och organisationer.

Läs mer på http://www.kollandagrus.se/entreprenadarbeten/draneringar/.