editorial

Har du nyligen förlorat en nära anhörig? Har du funderat på vad som händer med deras tillgångar och skulder efter deras död? Då kan det vara viktigt att känna till begreppet ”bouppteckning” och vad det innebär för dig som efterlevande i Sölvesborg.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en handling som upprättas efter någons bortgång för att fastställa personens tillgångar och skulder. Syftet med bouppteckningen är att ge en överblick över den avlidnas ekonomi, vilket sedan ligger till grund för hur arvet ska fördelas mellan arvingarna. Bouppteckningen görs oftast av en begravningsentreprenör eller en advokat, men det är också möjligt att göra den själv.

bouppteckning

Vem ansvarar för bouppteckning i Sölvesborg?

När någon avlider i Sölvesborg är det oftast närmsta anhöriga som ansvarar för bouppteckningen. Detta inkluderar make/maka, barn eller syskon. Om ingen av dessa finns tillgängliga kan någon annan närstående person ta över ansvaret. Om det inte finns någon sådan person kan en advokat eller annan juridisk expert kontaktas för hjälp.

När ska bouppteckningen göras?

En bouppteckning måste göras inom tre månader efter avliden persons dödsdag. Om bouppteckningen inte görs i tid kan det leda till böter och försening av arvsskiftet.

Vilka tillgångar och skulder räknas med i bouppteckningen?

Alla tillgångar och skulder som personen hade vid dödsfallet måste tas med i bouppteckning i Sölvesborg. Det kan exempelvis vara fast egendom, bankkonton, försäkringar, aktier och annan egendom. Även skulder som personen hade vid dödsfallet måste räknas med, till exempel lån eller obetalda räkningar.

Vad innebär bouppteckningen för dig som efterlevande?

Som efterlevande kan bouppteckningen vara avgörande för din ekonomiska och juridiska situation. Genom bouppteckningen kan du få en överblick över den avlidnas ekonomi och kunna planera din egen ekonomi framåt. Bouppteckningen ligger också till grund för hur arvet ska fördelas mellan arvingarna. Om det finns tvister mellan arvingarna angående arvskiftet kan bouppteckningen användas som rättslig handling.