Träd uppfattas av de flesta som vackra och som någonting bra eftersom de både ger svalkande skugga, skyddar mot hårda isande vindar, och hjälper till att dränera marken och motverka översvämning. Faktum är att träd som står runt omkring ett hus bidrar till ett bättre inomhusklimat och hjälper till att sänka energikostnaderna. 

Det tar lång tid för ett träd att acklimatisera sig och växa sig riktigt stort. Ska man ta bort ett träd gäller det därför att man är helt säker så att man sedan inte ångrar sig. Men är trädet däremot sjukt, vandaliserat eller rötskadat måste man ta ned det så fort som möjligt, eftersom sådana träd lätt kan tappa sina grenar eller helt knäckas. En arborist kan hjälpa till att ställa diagnos på träd och att fälla träd genom sektionsfällning eller markfällning.

Säker trädfällning

Träd som står nära byggnader, vägar, eller där det rör sig människor måste tas ned på ett kontrollerat sätt för att undvika skador. Vid

trädfällning i Skåne använder man sig därför ofta av sektionsfällning eller ”säker trädfällning” som det också kallas. Då sågar arboristen ned trädet bit för bit, och firar sedan ned delarna med hjälp av rep eller ibland även med en skylift. Vid riktigt stora träd kan man ibland också behöva använda sig av en lyftkran. 

Vill man kan arboristen även hjälpa till med att forsla bort trädet, eller såga det till ved, men också att göra plankor av det. Det går ofta att även få hjälp med att återställa marken genom exempelvis stubbfräsning, flisning och återplantering. Då priserna kan skilja mellan olika arborister kan det vara bra att ta in kostnadsförslag från mer än ett företag. Be att få offerten specificerad så att man enkelt ser vad de olika tilläggstjänsterna kostar. Som privatperson kan man även använda sig av rut-avdraget på själva arbetskostnaden.