Vilken gåva det är att få leva. Att få upptäcka den värld som vi lever i och lära känna människorna i den. Det finns så många upplevelser att ta del av och en människa kommer aldrig att hinna med att förkovra sig i allt som omger oss.
Just denna känsla av svindlande oändlighet är sådant skapar magi här i livet. Att det finns så mycket potential när det kommer till just vårt liv här i världen.

Våga lev ditt liv!

Det gäller förstås att våga ta för sig av de chanser som erbjuds. Vissa dörrar öppnas bara under en begränsad tid och finns sedan inte tillgängliga längre. Har man modet att ta tillfället i akt och chansa – ja då kan mycket vara vunnet. I varje fall när det kommer till erfarenheter.

För det finns som bekant inte några garantier här i livet.

Hur vi beter oss som vuxna har mycket med vår barndom att göra. Det vi lär oss när vi är små lägger grunden till hur vi kommer att vara ju äldre vi blir.

Det är just därför trygghet är så viktigt i början av livet – att man känner att det finns kärlek runtomkring sig.

Nästa steg är förstås att livet ska vara utmanande. För när vi är små finns det inte några gränser för vad vi vågar göra. Här spelar både pedagogik och pedagogiska leksaker en viktig roll för vår utveckling. Sedan gäller det förstås att man känner sig utmanad under resten av livet också. Det är när vi stannar till och inte vågar vara oss själva som livet också kan börja stagnera.

Plötsligt sitter du fast med en massa drömmar på ett jobb där du inte alls trivs – för att det är bekvämt. Eller för att det känns för läskigt och osäkert att våga göra något annat.

Frågan är då om du verkligen lever?