Marknadsundersökningar är en bra startpunkt om man tänker starta ett nytt företag eller vill satsa på en ny produkt. Då kan man få veta om man kan nå framgång inom området. Hur man utför undersökningarna och vad man vill ta reda på, kan vara lika olika sätt som det finns de som gör undersökningarna eller de svar man kan få. Men det finns några olika områden som man brukar tala om när det gäller den här typen av undersökningar.   

 

Enkät eller intervju

De två vanligaste sätten att ta reda på information om marknaden är genom enkäter eller intervjuer. Det innebär att man antingen låter personer själva svara på tidigare satta frågor, som ofta har förutbestämda möjliga svar. Eller så håller man en intervju där personer själva lättare kan välja vilka svar som man vill ge. Hur man väljer vilken typ av undersökning man vill göra kan bero på de svar man är ute efter, och de personer som man vill nå. 

Man kan till exempel välja att göra en undersökning av de som bor i närområdet där man vill starta någon typ av företag, som restaurang eller gym. Då kan det vara lättast att helt enkelt ställa sig på gatan och fråga människor som går förbi vad de tycker.  

 

 

Läsa och tyda svaren

Något av det svåraste man kan göra inom det skrivna ordet är att skapa en enkät som är lätt att förstå och även lätt att svara på. Man måste kunna skriva så pass tydliga frågor att intervjupersonen förstår vad man menar. Samtidigt måste man kunna skriva enkla och tydliga svar så att man kan få ut ett resultat av enkäten. 

Därefter är det även viktigt att ta allt med en liten nypa salt. Intervjupersoner har en tendens att vilja svara det som man tror att enkätens skapare vill ha.