editorial

Lokalbrist kan uppstå snabbt och ibland vet man att det ökade behovet bara är tillfälligt, men ändå kan pågå under en längre tid. Ett smidigt sätt att lösa problemet på kan vara att hyra in ett modulhus. Då slipper man flytta till nya lokaler eller att splittra och dela upp verksamheten. Det finns färdiga och välutrustade modulhus som är anpassade för exempelvis förskola, kontor, skola, boende, sjukhus, vårdavdelningar, lager och verkstad. 

Många tror att modulhus är enkla med låg standard, men så är det inte alls. Dagens modulhus håller hög standard och det är inte ovanligt att de som hyr dem blir så förtjusta att de bestämmer sig för att köpa dem och låta dem stå kvar. Detta eftersom modulhusen alltid designas och anpassas efter din verksamhet. Det går till och med att bygga modulhus på höjden och skapa flervåningshus.

 

Modulhus

 

Antal rum och inredning anpassas efter verksamheten

Vill man hyra ett eller flera modulhus till sin verksamhet ska man vända sig till ett företag som är specialiserade på modulhus anpassade efter svensk standard; http://www.pcsmodulsystem.se/moduler/modulhus/. Utefter de specifika behov man har tar de sedan fram ritningar med önskad yta och antal rum. De tar även fram en anpassad inredning som fungerar med den verksamhet man bedriver. I den mån det går använder man sig av begagnade moduler, men renoverar och anpassar dessa. På så vis är modulhus också ett miljövänligt alternativ. 

Det går snabbt att få modulhusen monterade och på plats och det är betydligt billigare än att bygga nytt. Särskilt om lokalbristen bara är tillfällig. Man behöver inte veta hur länge man vill hyra modulerna utan kontraktet rullar på tills den dag man väljer att säga upp det. Då kommer företaget och hämtar modulhusen som då kommer att renoveras och anpassas till nästa hyresgäst. De återställer dessutom marken där modulhusen har stått.