Det är viktigt att ha en säker kemikaliehantering på sin arbetsplats. Men det är även bra att ha en medvetenhet i sitt eget hem om man handskas med farliga vätskor. Varje år skadas flera människor i kemikalierelaterade olyckor. Att därför ha koll på och att förvara farliga vätskor i speciella kemikalieskåp är av största vikt. Ett  sådant skåp är specialtillverkat för just farliga kemikalier och det kan stå emot vid en brand i upp till nittio minuter. Det är ett låsbart skåp och tillverkat av robust stål. Ett exempel på sådant skåp hittas här: https://se.vwr.com/store/category/forvaringsskap/589131

 

Kanske behövs det mer än ett skåp då vissa kemikalier inte får förvaras tillsammans

Innan man inhandlar ett kemikalieskåp är det några saker som man bör fundera över. Vissa kemikalier kan inte förvaras ihop med andra då det finns risk för en farlig kemisk reaktion. Kanske behöver man inhandla mer än ett skåp i så fall? Även mängden kem som ska förvaras spelar in på valet av skåp. Man bör också tänka vilken temperatur skåpet ska stå i och var det ska stå. Även vem eller vilka som kommer att hantera vätskorna och hur ofta? Det finns med andra ord många olika riktlinjer, regler och säkerhetsrekommendationer att tänka på innan man köper ett kemikalieskåp. 

 

 

Fel förvaring kan orsak brand och personskador

Alla kemikalier som ska förvaras i skåpet måste märkas enligt anvisningarna på säkerhetsdatabladet. Helst ska de förvaras i sin originalförpackning. Det måste gå att utröna vad innehållet är och vilka risker som föreligger. Läs också på hur de olika vätskorna i skåpet ska förvaras. Vissa kemikalier ska nämligen förvaras mörkt och svalt. Kemikalier får absolut inte förvaras tillsammans med brännbart material eller gasflaskor. Det är mycket att tänka på men viktig att det blir rätt. Annars kan olyckor, bränder och personskador uppstå.