Kontering är själva grunden för bokföringen. Det betyder att alla belopp hamnar på rätt konto direkt, så att man vet om det är en kostnad, en skuld, en tillgång eller till exempel en skattefri intäkt. Det måste bli rätt, för även om verifikat går att ändra eller radera, så är det inte meningen att de ska gå att manipulera i efterhand.

Som företagare kanske man inte delar fascinationen av att sätta sig in i kontoplanens alla möjligheter, och kanske vill man bara sköta det nödvändigaste. Sedan låter man revisorn ta hand om resten. Då finns det möjligheter att installera ett program som gör konteringen mycket enklare, nästan så att den sköts automatiskt. 

 

Lätt att sköta bokföringen själv

Väljer du att ha ett program som minns kontot du har bokfört på tidigare och vad du har skrivit för text på verifikatet så får du upp informationen som ett förslag. Är det rätt behöver du bara godkänna det, så är det bokat och klart. Det är såklart lite jobb, men inte så mycket som att skriva in samma sak flera gånger, så kontera mindre.

Gör det lätt för dig och beställ ett program som underlättar din bokföring. Du slipper lämna ifrån dig den dagliga redovisningen och dessutom har du bättre koll på vad som händer i firman. Du kan se resultatet och ta ut rapporter själv när du vill under året. 

 

De enklaste grunderna räcker

Du behöver knappt ha grundläggande bokföringskunskaper för att klara av din egen redovisning. Många program är självinstruerande så att du vet vad du ska göra. Har du någon företagarkompis att fråga som också gör sin egen bokföring, kan du lätt få praktiska råd. Det kan vara av sekretesskäl man inte vill lämna ut sina siffror till någon annan eller berätta vilka kunder och leverantörer man har, och man vill hellre bokföra själv.