editorial

Om du jobbar i en verksamhet som hanterar vätskor, har du förmodligen behov av omrörare. För att få bra flöde vid pumpning behöver vätskor vara någorlunda homogena. Vätskan bör också ha ungefär samma viskositet genomgående i en batch. 

Viss typ av vätska har en tendens att segregera eller sedimentera. Då kan du få ett tjockt lager av partiklar i botten eller toppen av en cistern eller tank. Ibland kan det till och med bildas ett mellanskikt som är tunt som rent vatten. För att din process skall fungera måste du installera en omrörare. Då säkerställer du ett bra strömningsförhållande i en process.

 

Omrörare och pumpar hänger ihop

I en process jobbar omrörare och pumpar tillsammans som två parhästar. Utan omrörare kan en pump sätta igen till följd av att vätskan plötsligt blir tjock eller innehåller klumpar. Den efterföljande processen inom en industri kräver nästan alltid att vätskan hela tiden har samma sammansättning. 

Det finns många exempel på vätskor som måste röras om. I en biogasanläggning blandas många olika slags avfall i en rötkammare. Rötresten eller biogödseln måste såväl pumpas som röras om för att kunna spridas på åkrar. Betong upplevs kanske inte som en vätska, men alla vet att betong måste röras om innan du börjar gjuta en husgrund.

 

Omrörare Malmö

 

Val av omrörare och servicebehov

Många vätskor kan vara aggressiva. Du måste naturligtvis välja omrörare med hänsyn till vätskans pH-värde. Om du köper kemikalier som säckvara eller i lösvikt, måste du lösa kemikalierna i vatten för att de skall bli pumpbara. Blandningen kräver omrörning. Valet av omrörare bestäms också av storleken på din tank eller cistern. 

Ibland behöver inte omrörning ske hela tiden utan kan ske i omedelbar anslutning till att en pump skall dra igång. Självklart kan behovet av omrörning automatiseras och synkroniseras. Omrörare utsätts ofta för en tuff behandling. Välj leverantör av omrörare i Malmö så att service och reparation kan ske i ditt närområde.