Det är en stor risk att flytta till ett annat land, men också en stor möjlighet. Det är en annan kultur, ett annat språk och andra normer, men tänk så mycket man lär sig och upplever. Det är många som flyttar utomlands för att studera, jobba eller till sin partner. Andra flyr från sina länder under katastrofala förutsättningar och hoppas på att få skydd någon annanstans. Det är inte alltid så lätt att få ett nytt medborgarskap, på grund av många olika orsaker. Men man vet aldrig innan man har försökt. Det finns alltid hjälp att få. 

 

Ta hjälp av en advokat 

Om du nekas rätt till ett svenskt medborgarskap så kan du ta kontakt med en advokatfirma. De kan hjälpa dig med Migrationsrätt i Göteborg och se till att du får ett rättvist beslut. Det finns alltid möjlighet att få en tolk vid mötena och i domsalen för att både du och de andra ska förstå varandra till fullo. Du kan även få hjälp att ansöka om att nära släktingar ska få komma till Sverige. Många ensamkommande flyktingbarn hamnar också här och även för dessa finns hjälp. 

 

 

Att anpassa sig 

Sverige är ett fint land med många möjligheter, men också rätt så komplicerat om man kommer från ett land på en annan kontinent. Medans vi är mer reserverade och har tydliga gränser, finns det de länder där invånarna är mer öppna och välkomnande mot alla. Det kan vara en stor omställning och det kan också vara svårt att komma in i kulturen. Men de som trivs och har familj och jobb här vill självklart stanna. De vill kunna ha sitt liv här och lära sig allt om det nya språket och normerna. De vill bli svenska medborgare och kunna känna en gemenskap. Därför finns det hjälp att få och advokater som kan bistå med sin expertis.