När man gör en bouppteckning i samband med ett dödsfall är det en hel del saker att tänka på. En inventering ska göras av den avlidnes och efterlevande makens tillgångar och skulder. I de fall den avlidne var sambo ska dennes tillgångar och skulder tas upp om det upprättats ett testamente.

En bouppteckningsförrättning ska ske inom tre månader från dödsfallet. Men är det något man vill tillägga efter förrättningen har man ytterligare en månad på sig för att göra en komplettering, innan den delges till Skatteverket där den registreras. Om det bara finns en efterlevande make eller sambo som dödsbodelägare, behövs inget arvsskifte upprättas, men det kan bli aktuellt att göra en bodelning inför arvskiftet. I annat fall, där det är flera dödsbodelägare, ska eventuella tillgångar fördelas mellan dem efter registreringen hos Skatteverket.

Vid en bouppteckningsförrättning går man bland annat igenom den avlidnes engagemang i  till exempel bank, abonnemang etc. Även räkningar som behöver betalas. En boutredningsman från tingsrätten kan ta hand om bouppteckningsförrättningen direkt efter dödsfallet. Man kan också låta en utomstående ta hand om det. Om det skulle visa sig att det är små tillgångar i dödsboet behöver man inte göra en bouppteckning, utan bara en dödsboanmälan. Då kan man vända sig till socialförvaltningen i den avlidnes kommun, som då tar hand om det.

Man kan också välja att anlita en juristbyrå som är erfaren och tar hand om allt när det gäller en bouppteckning. De har stor erfarenhet av att avveckla dödsbon, upprätta och verkställa ett arvskifte. De kan också göra en dödsboförvaltning där de avvecklar dödsboets engagemang genom att tömma det. Det kan då gälla en försäljning av en fastighet eller bostadsrätt, värdepapper och fordon och som därefter redovisas i dödsboets deklaration. Försäljningen redovisas i deklarationen året efter försäljningen och det tar därför lång tid innan dödsboet kan avslutas helt.

https://www.nordinsjuristbyra.se/tjanster/bouppteckning/