Att arbetsmarknaden befinner sig i en omtumlande period just nu, precis som resten av världen, är tydligt för alla. När företag utlyser nya tjänster inom arbeten som inte kräver särskilt stora förkunskaper, till exempel inom lager- och butiksarbeten, så får de idag en enorm mängd ansökningar.
Det finns helt enkelt ett skriande sug efter jobb i dessa pandemiska tider då alltid känns väldigt osäkert.

Svåra prövningar som formar hjältar

Detta gäller förstås även från arbetsgivarens sida. Vem vet hur ekonomin kommer att se ut under nästa år om utvecklingen fortsätter på samma sätt som den har gjort under 2020.
För arbetsgivarens del är det kanske därför säkrare att vända sig efter arbetskraft inom bemanning i Stockholm. På så sätt binder man inte upp sig för längre tidsperioder just nu. 
Ingen tjänar ju nämligen på att ett företag går omkull och därför inte kan anställa någon alls.

Nej, det handlar på många håll om att släcka de bränder som uppstått. Bara hålla sig flytande kan vara svårt nog under vanliga omständigheter – för att inte tala om hur utmanande det är mitt under en pandemi.
Dock kan man finna en tröst i att det är just sådana här situationer som vi också härdas och kan nå nya toppar. För när allt ställs på sin spets så gäller det att vara både snabbtänkt och långsiktig.
Erfarenheterna som vi alla samlar på oss idag kommer därför att komma oss till nytta i framtiden.

Kanske känns det som en klen tröst när huset brinner, men det gäller att hålla sig fokuserad och inte tappa greppet.
Det kommer att komma en dag då allt detta är över och vi kommer att hitta det nya normala. Det är då vi kommer att kunna använda oss av de erfarenheter som vi samlar på oss i de svåra och väldigt prövande tider som vi just nu går igenom.