Händer det ofta att du blir trött, får ont i huvudet, känner dig seg och hela din produktivitet blir lidande som en konsekvens av det? Är det så att det även kan hända dina kollegor när du är på jobbet? Visst, det kan säkert vara så att ni får någon slags kollektiv huvudvärk på grund av för hög arbetsbelastning. Eller att den där jobbiga kollegan helt enkelt bara inte kan sluta smaska på sina äpplen.

Eller att kaffekokaren har gått sönder på kontoret så att ingen i arbetslaget får kaffe. Men om du inte kan bocka i några av dessa faktorer bör du nog be din chef låta kontrollera så att ventilationen är som den ska. 

Luften måste cirkulera 

I ett rum som inte ventileras ordentligt kommer luften till slut att stå helt still. Ni andas in och andas ut samma luft dag ut och dag in. Ingen mår bra av ett rum utan fungerande ventiler. Det är bristen på varierande luft som gör att huvudvärken successivt stiger.

För att en arbetsplats ska fungera måste den helt enkelt ventileras. Ventiler måste även kontinuerligt rengöras. Det slås fast i lagen att fastighetsägaren måste genomföra en obligatorisk ventilationskontroll vart tredje eller sjätte år, beroende på hur gammal fastigheten är.  

Enda lösningen över tid 

Det räcker faktiskt inte att bara att öppna ett fönster. Dessutom är det knappast hållbart i längden. Öppna gärna ett fönster när det är mitt i vintern, minus tio grader och snöstorm utomhus. Visst, ni vaknar säkert till liv och glömmer huvudvärken en stund. Men snart får ni nog huvudvärk av något annat istället.

Den enda hållbara lösningen för att andas bra och ren luft inomhus är genom att ha ett fungerande ventilationssystem. Fråga din chef när en ventilationskontroll gjorde senast. Ventiler är trots allt avgörande för att ni ska kunna göra ert jobb.