Vad är tredjepartslogistik och hur kan det gynna ditt företag?
Tredjepartslogistik (3PL) är en affärsprocess där ett företag tillhandahåller tjänster till ett annat företag när det gäller hantering och lagring av varor. Det finns olika typer av tredjepartslogistik, men de vanligaste är transporthantering, lagerhållning och uppfyllande. Prissättningen för tredjepartslogistik kan variera kraftigt beroende på vilken tjänst som tillhandahålls. Det är viktigt att arbeta med en leverantör av tredjepartslogistik so...